Zaświadczenie do pożyczki było kiedyś czymś, co było jednoznacznie wymagane i nikt nam nie pożyczył pieniędzy, jeżeli nie przedstawiliśmy jasno na papierze, że mamy taki a taki dochód i że się to nam należy. Dlatego też nie jest wcale dziwne, że dzisiaj pożyczka bez zaświadczeń o dochodach to jest coś naprawdę rewolucyjnego i coś, co rzeczywiście interesuje ludzi.

Zaświadczenia do pożyczki

Zaświadczenie do pożyczki to kwit od pracodawcy, który zaświadcza nam, że osiągamy taki a taki dochód i jest dla firmy pożyczkowej dowodem na to, czy spłacimy, czy nie spłacimy kredytu, który zaciągnęliśmy. W tym przypadku akurat może być z tym różnie i trzeba sobie zdawać sprawę z faktu, że jeżeli chce się dostać dużą kwotę pożyczki, to nasze zarobki powinny być do niej adekwatne.

Czy można dostać pożyczkę bez zaświadczeń?

Możliwe jest jednak otrzymanie pożyczki bez takiego zaświadczenia. Będzie ona co prawda w niedużej kwocie, ale jednak będzie i będzie to dla nas korzystne, dlatego że w takim przypadku będziemy mogli dostać pieniądze nawet wtedy, kiedy nasze zarobki nie rokują na spłatę zadłużenia.

Jak wygląda kwestia oświadczenia do pożyczki?

W niektórych przypadkach pożyczka bez zaświadczeń o dochodach dosłownie ratuje życie, bo ktoś, kto dochodów nie osiąga w takiej wysokości, by pożyczyć pieniądze, będzie mógł napisać wyłącznie oświadczenie. Oświadczenie o dochodach to dokument, który nie ma tak naprawdę żadnej mocy prawnej i wcale nie musi odpowiadać prawdzie w kwestii wysokości osiąganych dochodów.